Verksamhetsmål2021-06-22T10:08:46+00:00

Verksamhetsmål

Spårvagnens Verksamhetsmål

  • Barnen ska inspireras till en hälsomedveten livsstil och respekt för miljön.
  • Barnen ska få en bra grund för att klara sig i samhället.
  • Spårvagnen ska vara ett attraktivt alternativ för föräldrar, förskollärare och beställare.
  • Barn, medlemsfamiljer och personal ska respekteras som de individer de är och erbjudas en verksamhet anpassad efter deras förmågor och behov.