Verksamhetsmål2018-12-29T11:53:46+00:00

Verksamhetsmål

Spårvagnens Verksamhetsmål

  • Barnen ska inspireras till en hälsomedveten livsstil och respekt för miljön.
  • Barnen ska få en bra grund för att klara sig i samhället.
  • Spårvagnen ska vara ett attraktivt alternativ för föräldrar, förskollärare och beställare.
  • Barn, medlemsfamiljer och personal ska respekteras som de individer de är och erbjudas en verksamhet anpassad efter deras förmågor och behov.

Utvecklande och lärande

Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Barns inflytande

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
Utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Spårvagnsvecka

En vecka per månad med start i september arbetar vi med viktiga frågor tillsammans i blandade grupper. Vi börjar med värdegrunden.