Lästips

  • Följ barnet, författare Nina Hedlund
  • Montessori i Hemmet, Förskoleåldern, författare Elizabeth G. Hainstock
  • Montessoripedagogik i skola och förskola, författare Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds