Föräldraansvar

Föräldraansvar

Vad innebär det att placera sitt barn i ett föräldrakooperativ?

Spårvagnen drivs som en ekonomisk förening, där föräldrarna bildar styrelse och sköter den löpande administrationen och alla praktiska uppgifter på ideell basis. Till skillnad från andra föräldrakooperativ har våra vårdnadshavare inte arbetsplikt i barngruppen. Det beror på valet av pedagogik som omfattar särskilda arbetsmetoder och material. Förskolan eftersträvar en god personaltäthet, särskilt för de minsta barnen.

Här gör du ett aktivt val att engagera dig för barnets utveckling, lär känna barnens kompisar och deras föräldrar och samarbetar med personalen på ett nära plan. Tillsammans erbjuder barn en unik möjlighet att utvecklas i sin egen takt i linje med läroplanen för förskolan och skollagen.


Vad förväntas jag göra som förälder?

Det som skiljer Spårvagnen från många övriga kooperativ är att det, på grund av den specifika pedagogiken, inte finns någon arbetsplikt. Däremot har vi, som många andra kooperativ, styrelseuppdrag, städning av lokalerna, en fixargrupp och aktivitetsdagar.

Det finns flera ”spårvagnssociala” tillställningar under året. På höstterminen infaller någon form av kick-off där gamla och nya familjer får bekanta sig med varandra. På Luciamorgonsfirandet trängs inte bara spårvagnsfamiljer utan också far- och morföräldrar kring grötkastrullerna. Även den årliga sommarfesten brukar vara välbesökt. Vuxenfesten är också populär.