Föräldraansvar2020-03-18T10:04:36+00:00

Föräldraansvar

Vad innebär det att placera sitt barn i ett föräldrakooperativ?

Spårvagnen drivs som en ekonomisk förening, där föräldrarna bildar styrelse och sköter den löpande administrationen och alla praktiska uppgifter på ideell basis. Till skillnad från andra föräldrakooperativ har föräldrarna inte arbetsplikt i barngruppen. Det beror på valet av pedagogik som omfattar särskilda arbetsmetoder och material. Förskolan eftersträvar en god personaltäthet, särskilt för de minsta barnen.

Ja, det skiljer sig nog mellan olika förskolor men gemensamt är att du gör ett aktivt val att engagera dig mer än vad som är nödvändigt på en kommunal förskola. Å ena sidan innebär det lite mer jobb, lite mer ansvar och lite mer huvudbry. Å andra sidan upplever de flesta att det är positivt att lära känna barnens kompisar, deras föräldrar och personalen ordentligt. Också den insyn och inflytande man får som förälder känns självklar och efter hand helt nödvändig.

Vad förväntas jag göra som förälder?

Det som skiljer Spårvagnen från många övriga kooperativ är att det, på grund av den specifika pedagogiken, inte finns någon arbetsplikt. Däremot har vi ett joursystem där föräldrarna hoppar in vid personalens sjukdom. Styrelseuppdrag, städning av lokalerna och aktivitetsdagar är andra inslag. Då träffas vi en lördag och lappar och lagar, målar och fixar. Jobbigt eller kul? Bedöm själv!

Det finns flera ”spårvagnssociala” tillställningar under året. På höstterminen infaller någon form av kick-off där gamla och nya familjer får bekanta sig med varandra. På Luciamorgonsfirandet trängs inte bara spårvagnsfamiljer utan också far- och morföräldrar kring grötkastrullerna. Även den årliga sommarfesten brukar vara välbesökt. Vuxenfesten, oftast julgransplundring, är också populär.