Föräldraansvar

Vad innebär det att vara en del av vårt föräldrakooperativ?

Montessoriförskolan Spårvagnen drivs som en ekonomisk förening, där vårdnadshavarna bildar styrelse och sköter delar av den löpande administrationen och praktiska uppgifter på ideell basis.

Här gör du ett aktivt val att engagera dig för barnets utveckling, lär känna barnens kompisar och deras föräldrar och samarbetar med personalen på ett nära plan. Tillsammans erbjuds barnen en unik möjlighet att utvecklas i sin egen takt i linje med läroplanen för förskolan och skollagen.

Styrelsen och andra förtroendeposter

Från och med sitt andra år på förskolan ska man som Spårvagnsfamilj vara redo att ta en post i styrelsen och man kan utgå från att man medverkar två år per barn man har på förskolan. Många vårdnadshavare engagerar sig även i styrelsen längre än så.

Förskolans styrelse agerar Huvudman samt arbetsgivare och har en nära kontakt med exempelvis Rektor. Rektorn är den som sköter den operativa verksamheten och har personalansvaret, detta ligger alltså inte i Styrelsens uppdrag. Styrelsen har regelbundna möten och driver ett antal förvaltnings- och utvecklingsfrågor, ett arbete som var . Att sitta i styrelsen är en fantastisk möjlighet att påverka förskolan och den miljö ens barn befinner sig i.

Utöver styrelsearbete finns det ett antal förtroendeposter inom förskolan, såsom valberedningen, fixargruppen, jouransvarig och städansvarig.

Jour

Till skillnad från andra föräldrakooperativ har våra vårdnadshavare inte arbetsplikt i barngruppen. Det beror på valet av pedagogik som omfattar särskilda arbetsmetoder och material. Förskolan eftersträvar en god personaltäthet, särskilt för de minsta barnen. Däremot har man månatligen planerad jour då man eventuellt kan bli inringd vid behov. De datum man planeras för jour meddelas i god tid i förväg så man som vårdnadshavare kan planera in det i sitt schema.

Fixardagar

Aktivitetsdagar har vi 3-4 gånger per termin och som familj närvarar man vid en av dessa. På aktivitetsdagarna jobbar vi ihop för att förbättra förskolans inne- och utemiljö eller andra uppdrag vi får från personalen. Likt jourschemat meddelas detta i god tid.

Helgstäd

En gång per termin har man som vårdnadshavare städansvar av förskolans lokaler. Då följer man den städguide som finns och genomför städet på förskolan med det materiel som tillhandahålls. Även detta meddelas i god tid så man har möjlighet att planera in det i ens schema. Under vardagarna har vi en städfirma som städar på förskolan.

Övriga aktiviteter

Det finns flera ”spårvagnssociala” tillställningar under året man gärna får delta på. På höstterminen infaller någon form av kick-off där gamla och nya familjer får bekanta sig med varandra. På Luciamorgonsfirandet ses inte bara spårvagnsfamiljer utan också far- och morföräldrar över grötkastrullerna. Även den årliga sommarfesten brukar vara välbesökt där vi får en chans att tacka av de barn som ska gå vidare till skolans värld och umgås med personal innan sommarledigheterna.