Arbeta hos oss2020-06-23T10:02:22+00:00

Arbeta hos oss

För tillfället har vi inga lediga tjänster, men hör gärna av dig om du tycker att vår verksamhet låter spännande då vi alltid är intresserade av att komma i kontakt med dig som söker både vikarietjänst och heltidsarbete för eventuellt framtida samarbete.

Vår verksamhet och hur det är att arbeta hos oss

Spårvagnens vision är att bidra till ett samhälle där alla kan uppnå sin fulla potential. Genom montessoripedagogik, en trygg miljö och engagemang hjälper vi varje barn att utveckla sin självkänsla och självdisciplinering. Vi vet hur viktigt det är för att varje barn ska utveckla en stabil grund att stå på inför framtiden. Vi vet också att detta kräver engagerade medarbetare som stöttar barnet i sin resa. Och för att få engagerade medarbetare som hjälper oss att vidareutveckla vår förskola krävs en trygg kultur med högt i tak där vi är öppna för feedback och inte tar den personligt.

På Spårvagnen bedriver vi förskoleverksamhet som följer var barns utvecklingsstadier. Vi har en familjär miljö och arbetar i små arbetslag. Vår verksamhet är fördelad på två avdelningar, Myrorna (1-3 år) och Elefanterna (4-6 år). Vi drar nytta av varandras unika kunskaper och samarbetar med ett stort fokus på en trivsam arbetsmiljö.

Hos oss är arbetsuppgifterna framförallt, men inte begränsade till:

  • Arbeta med montessoripedagogik som ser till att varje barn själv tar tillvara på sin inneboende förmåga att upptäcka, testa, och lära sig nya saker.
  • Förbereda verksamhetens inne- och utemiljöer och hålla god ordning och reda.
  • Vara länken mellan barnet och omgivningen genom att synliggöra för varje barn var kunskap finns att hämta och med en lyhördhet till varje barns mognad ge barnet inspirerande och utmanande stimulans vid rätt tillfälle i barnets utvecklingsstadier.
  • Hjälpa barn med sina vardagsbehov så som måltider, av- och påklädnad, toalettbesök mm.

Kontakta oss

Om du delar vårt intresse för barns lärande och utveckling, montessoripedagogik, och har en strävan efter att bidra till ständig förbättring, kontakta gärna vår rektor, Pernilla Engström, med en spontanansökan så att vi kan hålla kontakten för framtiden: rektor@sparvagnen.se.

#montessori #pedagogik #individuellutveckling #förskollärare #pedagog #barnskötare

Våra värderingar

Trygghet – Vi eftersträvar trygghet i alla våra områden. En trygg och säker miljö ger oss möjlighet att fokusera på utveckling. Trygghet hos barn skapar en stabilare självkänsla som hjälper dem att hitta sin identitet. Trygghet hos våra medarbetare bidrar till en trivsam arbetsmiljö och en mer givande vardag. En trygg kultur gör att vi kan ha en organisation med högt i tak där vi är öppna för feedback och inte tar den personligt. En trygg verksamhet ger oss en långsiktig syn.

Engagemang – Vi är engagerade barn, medarbetare, styrelsemedlemmar och vårdnadshavare som tillsammans driver vår verksamhet framåt. Vuxna är goda och närvarande förebilder som visar att vi bryr oss om andra människor och vår värld. Vi respekterar och har tillit i alla interna och externa relationer kopplade till verksamheten. Vi tar ansvar för att lyfta barnets intresse för kontinuerliga lärande och har en positiv teamkänsla som genomsyrar allt vi gör. Alla vårdnadshavare och medarbetare tar eget ansvar för att se till att förskolan har det som behövs för att uppnå vår gemensamma vision.

Stabil självkänsla – Vi uppmuntrar och möjliggör för barnet att utveckla självständighet och självkänsla. Vuxna stöttar barnet att själva lära genom pedagogiska presentationer och incitament. Vi strävar efter att göra vårt bästa och visar tacksamhet och uppskattning för varandra. Vi stöttar varandra att våga testa och lära oss av våra misstag. Vi tar ansvar för våra handlingar och för att ta genomtänkta beslut.