Hem2018-12-29T11:53:46+00:00

VÄLKOMMEN ATT TRIVAS PÅ SPÅRVAGNEN

Spårvagnen ligger i Norrköpings unika gamla lasarettsområde och är en föräldrakooperativ Montessoriförskola. Förskolan drivs av en ekonomisk förening, där föräldrarna sköter den löpande administrationen och alla praktiska uppgifter på ideell basis. Till skillnad från andra föräldrakooperativ har föräldrarna inte arbetsplikt i barngruppen. Det beror på valet av pedagogik som omfattar särskilda arbetsmetoder och material. Förskolan eftersträvar en god personaltäthet, särskilt för de minsta barnen.
För Spårvagnens sexåringar finns möjlighet till fortsatt skolgång på Norrköpings Montessoriskola, som är en kommunal grundskola.

ARBETSSÄTT

Så här arbetar vi

Maria Montessoris pedagogik bygger på barnens spontana intresse för att lära sig nya saker. I en Montessorigrupp är lärarens uppgift inte i första hand att förmedla kunskap, utan att observera och vara lyhörd för barnens olika mognadsstadier, ge stimulans samt visa var kunskapen finns att hämta. Genom upprepade övningar, där så många sinnen som möjligt stimuleras, utvecklar barnen sin uppfattning om sig själva och omvärlden.

Tid och frihet att träna

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen tid att träna, utan avbrott, samt att ta egna initiativ. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”, är en av grundtankarna i Montessoripedagogiken. Det ger barnen en god självkänsla och skapar en stabil bas att bygga vidare på. All onödig vuxen inblandning är många gånger ett hinder, snarare än en hjälp i barnens utveckling.
I vår förskola finns arbetsmaterial för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Här finns allt från skokräm och putstrasor till sinnrikt material som tränar logiskt och matematiskt tänkande eller övar upp barnens språkliga förmåga. Här finns också saker som hjälper barnen att träna syn, hörsel, lukt, känsel och smak.

Var sak har sin plats

Det pedagogiska materialet finns bara i en upplaga och var sak har sin bestämda plats. Det innebär att barnen lär sig att vänta på sin tur, vara rädd om materialet och ta ansvar för att det håller, men också att visa hänsyn, hålla ordning och vara artig. Vi gör även övningar som tränar upp rörelse- och koordinationsförmågan.

Tid för fri lek

Våra pedagoger stöttar tanken att varje barn ska få uppleva glädjen i att själv få välja aktivitet. Ur barnets perspektiv blir därför begreppet fri lek ganska oväsentligt. Vi försöker att se hela vår verksamhet med barnets ögon. Barnet gör själv ingen åtskillnad på det vi kallar Montessorimaterial och andra alternativ, utan väljer vad som för stunden känns som en spännande lek eller leksak.
På Spårvagnen finns förstås också ”vanliga” leksaker. Vi har till exempel en egen ateljé, en hemvrå för rollekar med dockor och utklädningskläder, en bygghörna, ett dinosauriefönster och olika uteleksaker. Varje eftermiddag leker barnen utomhus på vår egen gård där de kan cykla, åka pulka, spela bandy, skapa i sandlådan, m.m.

Lästips

  • Följ barnet, författare Nina Hedlund
  • Montessori i Hemmet, Förskoleåldern, författare Elizabeth G. Hainstock
  • Montessoripedagogik i skola och förskola, författare Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds

Fotogalleri