Montessoriförskolan Spårvagnen

Där lusten att lära växer

Spårvagnen har sedan starten hjälpt barn i förskoleålder att få en trygg grund att stå på inför framtiden. Vår idé är handlar om att hjälpa barnet utveckla en stabil självkänsla, låta inlärningen följa barnets olika utvecklingsstadier, och uppmuntra barnets intresse för ett livslångt lärande. Centralt för att kunna genomföra vår idé är att Spårvagnen tillhandahåller en trygg och varm plats där var och en kan känna sig hemma, uppskattad för den man är, och fri att utvecklas i sin egen takt. Hos oss växer lusten att lära så att alla barn ska ha möjlighet uppnå sin fulla potential.

Montessoripedagogik

Lusten att lära uppmuntras genom montessoripedagogik vars fokus är ”hjälp mig att göra det själv”. Barnet ska ha medinflytande, känna ett eget ansvar, samspela i grupp, ta initiativ, hålla ordning, och lära sig det dagliga livet.

Lusten att lära möjliggörs av en förberedd miljö innehållande allt från praktiskt material, intellektuella och sinnestränande övningar till matematik, svenska, musik, skapande, och fysisk aktivitet. Miljön finns hela tiden tillgänglig för barnet att lära utefter sina olika sensitiva perioder och utvecklingsstadier.

Lusten att lära stöttas av engagerade medarbetare som utan att kontrollera eller ställa krav motiverar barnet i sin inhämtning av kunskap. Medarbetare observerar och hjälper barnet att lära sig själv genom pedagogiska presentationer.

Lusten att lära förstärks av delaktiga vårdnadshavare som är engagerade i förskoleverksamheten och uppmuntrar barnet med hjälp av montessoripedagogik även i hemmet.

ARBETSSÄTT

Var sak har sin plats

Det pedagogiska materialet finns bara i en upplaga och var sak har sin bestämda plats. Det innebär att barnen lär sig att vänta på sin tur, vara rädd om materialet och ta ansvar för att det håller, men också att visa hänsyn, hålla ordning och vara artig. Vi gör även övningar som tränar upp rörelse- och koordinationsförmågan.

ARBETSSÄTT

Tid för fri lek

Våra pedagoger stöttar tanken att varje barn ska få uppleva glädjen i att själv få välja aktivitet. Ur barnets perspektiv blir därför begreppet fri lek ganska oväsentligt. Vi försöker att se hela vår verksamhet med barnets ögon. Barnet gör själv ingen åtskillnad på det vi kallar Montessorimaterial och andra alternativ, utan väljer vad som för stunden känns som en spännande lek eller leksak.

På Spårvagnen finns förstås också ”vanliga” leksaker. Vi har till exempel en egen ateljé, en hemvrå för rollekar med dockor och utklädningskläder, en bygghörna, ett dinosauriefönster och olika uteleksaker. Varje eftermiddag leker barnen utomhus på vår egen gård där de kan cykla, åka pulka, spela bandy, skapa i sandlådan, m.m.